Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

η φυσική αγωγή στο σχολείο...Οι σκοποί της φυσικής αγωγής στο σχολείο αποβλέπουν στη δημιουργία μαθητών που διασκεδάζουν από τη συμμετοχή τους στο μάθημα, προοδεύουν και επιτυγχάνουν.Με αυτοπεποίθηση να κατέχουν τις δεξιότητες , τις γνώσεις και την εμπειρία για να ζήσουν μια ζωή με υγεία και δημιουργικά ενδιαφέροντα.
Με αναπτυγμένη υπευθυνότητα για τον εαυτό τους,τους άλλους και το περιβάλλον.
Στην ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και φαντασίας.
Στην απόκτηση και εφαρμογή γνώσεων από την αθλητική επιστήμη.
Στη συμμόρφωση με κανόνες που σχετίζονται με το άτομο και τη συνύπαρξη με τους άλλους.
Στην απόκτηση και εφαρμογή των γνώσεων για τη φυσική κατάσταση,τη διατροφή και την υγεία.
Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και κατάλληλης συμπεριφοράς.
στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου