Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη και Πρόγραμμα αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Στίβου Γυμνασίων Ημαθίας σχολικού έτους 2016-17

 
 
 Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ημαθίας προκηρύσσει αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ  Στίβου Γυμνασίων  Ημαθίας σχολικού έτους 2016-17.

1.  ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ   : Δ.Α.Κ. Nάουσας.

2.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ  : Tρίτη  21 Μαρτίου 2017.

3.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Μαθητές/τριες , οι οποίοι έχουν γεννηθεί τα έτη 2002, 2003 και 2004.
Κάθε μαθητής/τρια δικαιούται να αγωνισθεί σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ  αγώνισμα και κάθε σχολείο μετέχει  με δύο (2) μαθητές/τριες σε κάθε αγώνισμα.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Να βρίσκονται στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ. Εκ/σης Ημαθίας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

5. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ:
ΔΡΟΜΟΙ:  80μ.  – 300μ.  – 1000μ. - 3000μ. ΒΑΔΗΝ
ΑΛΜΑΤΑ:    ΜΗΚΟΣ  -  ΥΨΟΣ
 ΡΙΨΕΙΣ:    ΣΦΑΙΡΑ  -  ΑΚΟΝΤΙΟ

   6.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε σχολικούς αγώνες στίβου είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών στον έφορο του αγωνίσματος:
(α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ AθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ (Υπόδειγμα 2), με το ονοματεπώνυμο των μαθητών-τριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. Στην στήλη Α.Δ.Υ.Μ αναγράφεται ΝΑΙ και βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με την υπογραφή της κατάστασης ότι τα Α.Δ.Υ.Μ. είναι κατατεθειμένα και έγκυρα στο σχολείο. Έγκυρο είναι ένα ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ (Α.Δ.Υ.Μ.), στο πεδίο του οποίου “Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες“, αναφέρεται ΝΑΙ χωρίς περιορισμούς.
(β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (Υπόδειγμα 9) του ΦΕΚ 2504/τ.Β’/7-10-2013 ότι επιτρέπει τη συμμετοχή και μετακίνηση του μαθητή/τριας για σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

10:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ


10:10
3000 μ (Λυκείου)
Κοριτσιών & Αγοριών
Τελικός
10:15

 3000μ. βάδην (Γυμνασίου)
Μήκος (Λυκείου)&(Γυμνασίου)
Σφαιροβολία(Λυκείου) &(Γυμνασίου)
Ακοντισμός(Λυκείου) &(Γυμνασίου)
Αγοριών & Κοριτσιών
Κοριτσιών   Κοριτσιών
Κοριτσιών & Αγοριών
Τελικός
Τελικός
Τελικός
Τελικός
10:30
110 μ. εμπόδια (Λυκείου)  Ύψος(Λυκείου) &(Γυμνασίου)
Αγοριών
 Αγοριών
Τελικές σειρές Τελικός
10:40
100 μ. εμπόδια (Λυκείου)
Κοριτσιών
Τελικές σειρές
10:45
100 μ. (Λυκείου)
Αγοριών
Προκριματικός
10:50
100 μ (Λυκείου)
Κοριτσιών
Προκριματικός
11:00
80μ.(Γυμνασίου)
Κοριτσιών
Προκριματικός
11:10
80μ. (Γυμνασίου)
Αγοριών
Προκριματικός
11:15
Μήκος (Λυκείου) &(Γυμνασίου)
Σφαιροβολία (Λυκείου) &(Γυμνασίου)
Αγοριων
Αγοριών
Τελικός
Τελικός
11:20
300 μ.(Γυμνασίου)
Αγοριών
Τελικές σειρές
11:25
300μ. (Γυμνασίου)
Κοριτσιών
Τελικές σειρές
11:30
200 μ. (Λυκείου)
 Ύψος (Λυκείου) &(Γυμνασίου)
Αγοριών
 Κοριτσιών
Τελικές σειρές Τελικός
11:35
200 μ. (Λυκείου)
Κοριτσιών
Τελικές σειρές
11:40
400 μ. (Λυκείου)
Αγοριών
Τελικός
11:45
400 μ. (Λυκείου)
Κοριτσιών
Τελικός
11:50
100 μ. (Λυκείου)
Κοριτσιών
Τελικός
11:55
100 μ. (Λυκείου)
Αγοριών
Τελικός
12:00
80μ. (Γυμνασίου)
Κοριτσιών
Τελικός
12:05
80μ. (Γυμνασίου)
Αγοριών
Τελικός
12:10
800 μ. (Λυκείου)
Κοριτσιών & Αγοριών
Τελικός
12:15
Δισκοβολία (Λυκείου)
Τριπλούν (Λυκείου)
Κοριτσιών & Αγοριών Κοριτσιών & Αγοριών
Τελικός
Τελικός
12:20
1000 μ. (Γυμνασίου)
Κοριτσιών
Τελικός
12:30
1000 μ. (Γυμνασίου)
 Αγοριών
Τελικός
12:40
1500μ. (Λυκείου)
Κοριτσιών & Αγοριών
Τελικός
12:50
400 μ. εμπόδια (Λυκείου)
Αγοριών & Κοριτσιών
Τελικός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου