Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Οι ρίψεις γενικά

               Σφαιροβολία,ακοντισμός,σφυροβολία και δισκοβολία.

Στις ρίψεις πρέπει το όργανο να επιταχυνθεί και να εκτιναχθεί διαγράφοντας μία ιδεώδη τροχιά στο λιγότερο χρονικό διάστημα. Το μήκος του διαστήματος επιτάχυνσης διαμορφώνεται διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, βάση της σωματικής διάπλασης του κάθε αθλητή. Η γωνία ρίψης, το ύψος και η ταχύτητα πτήσης είναι τα κριτήρια που καθορίζουν το μήκος της ρίψης. Η ταχύτητα πτήσης είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας και μετά η γωνία
ρίψης.             Το βάρος των οργάνων ρίψεων είναι:
- σφαίρα από 6,25 κιλά ως 7,257 κιλά στους άντρες, στους
   εφήβους 5 κιλά και στις γυναίκες και στις νέες 4 κιλά
- ακόντιο 0,800 για τους άντρες, 0,600 για τους εφήβους, τις  γυναίκες και στις νέες  - δίσκος από 1,75 ως 2 κιλά στους άντρες, 150 στους εφήβους και 1 κιλό στις γυναίκες και τις νέες - σφύρα από 6,25 ως 7,237 κιλά στους άντρες και 5 κιλά στους εφήβους.
...και λίγο μάθημα φυσικής για να καταλάβουμε την κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου