Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Ο πρώτος γυμναστής του Λαππείου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε.

Σκοπός του άρθρου είναι η μελέτη του εκπαιδευτικού έργου που επιτέλεσε ο γυμναστής Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος στο Λάππειον Γυμνάσιον Ναούσης την περίοδο 1924-1937.  Από την έρευνα προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την προσωπικότητα και την εκπαιδευτική δράση του Φωστηρόπουλου. Ο ποντιακής καταγωγής Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος είχε λάβει ευρύτατη μόρφωση ήδη πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Στο μορφωτικό του υπόβαθρο οφείλεται πιθανώς η ιδιαίτερη αγάπη του για την αρχαία Ελλάδα και τα ολυμπιακά ιδεώδη. Στο νεοϊδρυθέν την δεκαετία του 1920 Λάππειον Γυμνάσιον υπήρξε ο πρώτος διορισμένος γυμναστής. Στο μάθημά του ακολουθούσε κυρίως το καταρτισθέν από τον Ιωάννη Χρυσάφη αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι, μοίραζε την διδασκαλία του σε τρεις τομείς: α. σουηδική γυμναστική, β. αγωνιστικά αθλήματα και γ. αθλοπαιδιές. Στόχος του μαθήματός του ήταν η σωματική και ηθική τελείωση των μαθητών. Ιδιαίτερα όμως στην ανάπτυξη του ήθους ο Φωστηρόπουλος έδιδε πολύ μεγάλη σημασία, καθώς συνάγεται τόσο από προφορικές μαρτυρίες όσο και από τα συγγράμματά του. Και είναι ίσως αυτός ο κύριος λόγος για τον οποίον ακόμη και σήμερα οι εν ζωή μαθητές του στο Λάππειο θυμούνται με πολλή αγάπη τον πρώτο γυμναστή του σχολείου τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου