Δείκτης Μάζας Σώματος

για να υπολογίσουμε το Δείκτη Μάζας Σώματος σε παιδιά και έφηβους        πατάμε εδώ...                       
                                               


ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ Δ.Μ.Σ. στον κάτω σύνδεσμο: Τι είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος
Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index (BMI), ή Quetelet index) είναι μία γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Λόγω του εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του. Δημιουργήθηκε το 1832[1] από τον Adolphe Quetelet.
Υπολογίζεται πολύ εύκολα από τον τύπο:
(βάρος σε κιλά)/(Ύψος σε μέτρα)^2
Διεθνές σύστημα μονάδων(SI)ΔΜΣ = βάρος(kg) / (ύψος)2 (m2)
Αγγλοσαξονικό σύστημαΔΜΣ = βάρος(lb) * 703 / (ύψος)2 (in2)
ΔΜΣ = βάρος(lb) * 4,88 / (ύψος)2 (ft2)

Για παράδειγμα: Άτομο με ύψος 1,80 μέτρα και βάρος 80 κιλά έχει ΔΜΣ=80/(1,80*1,80)=24,69
Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ποσοστού λίπους από άλλες μεθόδους τότε χρησιμοποιείται ο ΔΜΣ σαν ποσοστό λίπους. Παγκοσμίως έχει γίνει αποδεκτή η εξής κατηγοριοποίηση:
Ποσοστό λίπους μικρότερο από 18,5 δείχνει ότι το άτομο είναι ελλιποβαρές.
Ποσοστό λίπους μεταξύ 18,5 και 24,9 δείχνει ότι το άτομο έχει φυσιολογικό βάρος.
Ποσοστό λίπους μεταξύ 25 και 29,9 δείχνει ότι το άτομο είναι υπέρβαρο.
Ποσοστό λίπους 30 και μεγαλύτερο δείχνει ότι το άτομο πάσχει από παχυσαρκία.
Εξαρτάται πάρα πολύ από το φύλλο, την ηλικία και το σωματότυπο του ατόμου[2]. Άτομα που αθλούνται ή έχουν γενικά αρκετούς μυς έχουν μεγαλύτερο ΔΜΣ χωρίς να έχουν περισσότερο λίπος. Άτομα που λόγω ηλικίας ή παθήσεων έχουν χάσει μυϊκή μάζα θα έχουν μικρότερο ΔΜΣ χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουν λιγότερο λίπος. Επίσης άτομα στα οποία λείπει τμήμα του σώματος (κάποιο άκρο ή κάποιο όργανο του σώματος) θα έχουν μικρότερο ΔΜΣ.
Ειδικά για τα παιδιά χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί πίνακες που προέρχονται από στατιστικά στοιχεία για κάθε ομάδα ατόμων (σε διαφορετικές ηπείρους έχουμε διαφορετικούς πίνακες), ηλικία και φύλο[3].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου